Current date/time is Sat Jan 19, 2019 9:30 pm

Forum Terms of service

Using the forum. By registering on this forum, you agree to use it properly, and to refrain from posting any content that is aggressive, offensive, defamatory, hateful, or in violation of applicable laws and regulations. You agree not to post messages inciting or evoking illegal practices, or violating the terms of use of the service.

The moderators and administrators of this forum will do their best to delete or edit any reprehensible messages that may be posted on the forum. You acknowledge that all messages posted on this forum express the opinion of their respective authors, and do not necessarily reflect the position of the moderators and administrators.

In order to ensure the moderation of this forum, any message violating the preceding provisions may be edited or deleted without notice by the moderators and administrators of the forum. Any abuse may also be sanctioned by banning or deleting the user account. We reserve the right to inform your access provider and/or the judicial authorities of any malicious behaviour.

Your personal data. By registering on this forum, you agree that it may collect some of your personal data. This data collection is done either through the information you provide us, or through the use of the services itself, for technical data used for the forum proper functioning. You can access, modify or delete your data at any time. Users under 16 years old certify that they have obtained the consent of their legal guardian in order to proceed with this registration. For more information, please read our privacy policy.

This forum uses cookies to store information on your computer. These cookies only serve to improve the user experience. You can read the purpose of cookies on our forum help center. You can choose in your browser settings not to enable cookies, as this may disrupt the forum proper functioning.

This forum may send you electronic messages (e-mail), such as activity notifications, or newsletters, sent by Forumotion or by an administrator of this forum. You can choose in your profile preferences to receive or not each of these messages.


Click on the button 'I Agree to these terms' below :
- You acknowledge that you have read these rules in their entirety ;
- You agree to comply fully with this rules ;
- You grant moderators of this forum the right to delete, move or edit any topic at any time.


Chú ý: Khi muốn đăng ký làm thành viên các bạn cần chú ý những quy định sau về quyền hạn của thành viên:

Tất cả các quy định của Diễn đàn tin học đều với mục đích duy trì và phát triển Diễn đàn tin học theo đúng định hướng và tôn chỉ hoạt động của diễn đàn tin học, nhằm xây dựng một diễn đàn lành mạnh, hữu ích cho cộng đồng và xã hội.

1. Không đăng tải, trao đổi thông tin trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức, văn hóa, vi phạm pháp luật, thông tin liên quan tới chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng

2. Người đăng tải thông tin hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung, thông tin đưa lên Diễn đàn.

3. Tuân thủ nghiêm túc tất cả các quy định của Diễn đàn tin học:
a. Quy định chung (quy định này)
b.
Quy định về tên tài khoản (account)
c. Quy định về bài viết và viết bài
d. Quy định về avatar
e. Quy định về chữ ký

4. Tất cả các quy định của Diễn đàn tin học đều có thể được thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa các quy định sẽ theo tình hình thực tế, tham khảo ý kiến đóng góp của các thành viên, tuân theo định hướng và tôn chỉ của Diễn đàn tin học.
5. Thành viên vi phạm bất kỳ quy định nào trong các quy định của Diễn đàn tin học đều sẽ bị xử lý. Tùy theo mức độ vi phạm, thành viên vi phạm sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, cấm tham gia diễn đàn trong một khoảng thời gian, bị khóa nick vĩnh viễn hay thậm chí bị xử lý theo pháp luật.
6. Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, khiếu nại… xin gửi vào box Góp ý.
7. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Diễn đàn tin học, bạn có quyền không tham gia Diễn đàn tin học.

Các bạn hãy tuân thủ các quy định của Diễn đàn tin học để cùng xây dựng diễn đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh và hữu ích cho cộng đồng và xã hội!